Apklausa

Kaip vertinate Telšių PSPC paslaugų kokybę?
 

Darbo užmokestis

PDF Spausdinti El. paštas

Informacija apie Viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu

patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 

 

Pareigybės pavadinimas 2019m. I ketv. 2018 m. I ketv.  2018 m. II ketv.  2018 m. III ketv.  2018 m. IV ketv.

Vidutinis

darbuotojų

skaičius

Vidutinis darbo

užmokestis

Eur

Vidutinis

darbuotojų

skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo

užmokestis

Eur

Vidutinis

darbuotojų

skaičius

Vidutinis darbo

užmokestis

Eur

Vadovas 1 1175 1 1132 1 1411 1 1536

Gydytojai 21 1844 22 1231

22

 

1334 23 1489 23 1473
Darbuotojai su medicininiu išsilavinimu 66 1212 68 747 68 880 68 938 68 977
Administracijos darbuotojai 7 1792 8 1083 8 1097 8 1298 8 1207
Kiti darbuotojai 27 824 28 590 28 651 29 689 27 719
Bendras įstaigos 1 darbuotojo
1271
820
927
1006
1027
 
Jūs esate čia: Home Veikla Darbo užmokestis