Apklausa

Kaip vertinate Telšių PSPC paslaugų kokybę?
 

Vykdomi projektai

PDF Spausdinti El. paštas

SKIRTAS FINANSAVIMAS TELŠIŲ RAJONO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PROJEKTUI PAGAL PRIEMONĘ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-197, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ skirtas finansavimas Telšių rajono pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Telšių rajone“ (toliau – Projektas). Projekto pareiškėja – Telšių rajono savivaldybės administracija, kuri Projektą įgyvendina kartu su partneriais: VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centru ir UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centru. Bendra projekto vertė: 199.825,00 Eur, iš jų 168.916,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (Europos regioninės plėtros fondo), 14.904,00 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 15.882,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 123,00 Eur privačios lėšos.

Projektas buvo teikiamas vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1291 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto tikslas – padidinti Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo metu Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose numatoma atlikti patalpų paprastojo remonto darbus, įsigyti medicinos ir kitą įrangą, skirtą šeimos gydytojų kabinetams, palaikomajam gydymui ir slaugai, priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetui reikalingą įrangą, neįgaliesiems skirtą įrangą bei tikslines transporto priemones.

Įgyvendinus Projektą bus pagerinta teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus apie 11 tūkst. asmenų, taip pat bus atnaujinta keturių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra.

Projekto pradžia – 2019-03-25, projekto pabaiga – 2019-12-31.

 
Jūs esate čia: Home Veikla Projektai Vykdomi projektai